Праграма ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі, 2012 год ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ Літаратура эпохі Сярэднявечча Агульная характарыстыка літаратуры Сярэднявечча. Пачатковы перыяд развіцця славянскай пісьменнасці (ХІ—ХІІ стст.); тэматычная і жанравая разнастайнасць перакладной і арыгінальнай літаратуры (Біблія, «Жыціе Еўфрасінні Полацкай», Словы. Казанні. Павучанні Кірылы Тураў¬скага, беларускія летапісы). Літаратура эпохі Адраджэння Агульная характарыстыка літаратуры эпохі Адраджэння (ХІV— XVI стст.). Францыск Скарына — першадрукар і асветнік, яго жыццё і твор¬чая... Подробнее


анимизм, античность, атеизм, беларусь, библия, бог, гегель, геоцентризм, деньги, евреи, иисус, инквизиция, кальвинизм, карма, католицизм, конференции, космос, креационизм, кумран, майя, марксизм, материализм, пгм, православие, рим, россия, рпц, социализм, тотем, украина, фейербах, христианство, церкви христовы, эволюция, экуменизм
© 2012 RelEd.net - свалка религиозно-философской макулатуры
Союз образовательных сайтов